Puolueetonta vahinkojen tarkastustoimintaa

Visio

Liitto toimii yksityisten tarkastajien tunnustettuna edunvalvojana.
Liitto vastaa jäsenten koulutuksellisiin tarpeisiin.
Liitto toimii jäsenistönsä kaksisuuntaisena informaatio- ja yhteisyökanavana.

Arvot

Uskomme, että:

  • laadukas vahinkotarkastustoiminta vaikuttaa merkittävästi korjaustoimintaan ja ympäristöön
  • puolueettomuuden takaamiseksi vahinkotarkastustoiminta on säilytettävä riippumattomana ajoneuvoalan kaupasta, korjaamotoiminnasta ja muusta vastaavasta ajoneuvoalaan liittyvästä kaupallisuudesta
  • asiakkaat hyötyvät vahinkotarkastustoiminnasta myös taloudellisesti

Miten teemme työmme:

  • Kehitämme jäsentemme asiakaspalveluvalmiuksia jotta tarkastustoiminnan tarvitsijat kokevat asioinnin miellyttävänä, joustavana ja oikeudenmukaisena.
  • Pidämme yllä ja kehitämme jäsentemme ammatillista asiantuntemusta.
  • Toimimme yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa toiminnan kehittämiseksi ja laadun ylläpitämiseksi.
  • Seuraamme alan kehitystä.

Tehtävä

  • Kannatamme vahinkotarkastustoiminnan järjestämistä yksityisen yritteliäisyyden pohjalta.
  • Parannamme kyseessä olevan yritteliäisyyden taloudellisia ja muita edellytyksiä.
  • Kehitämme vahinkotarkastustoiminnan teknistä suoristustasoa sekä käytännön laatua.

Hallitus

Puheenjohtaja

Pekka Blomster
p. 045 677 7501

Jäsenet

Vilho Janhunen
Juha Petäjäjärvi
Juha Tuomisalo
Marko Suomela

Sihteeri

Antero Arola

Rahastonhoitaja

Juha Tuomisalo

 

Laskutusosoite

Yksityisten Vahinkotarkastajien Liitto Ry
c/o
PK-Laskenta Oy
Teljänkatu 8 D 1
28130 Pori