Puolueetonta vahinkojen tarkastustoimintaa

Visio

Liitto toimii yksityisten tarkastajien tunnustettuna edunvalvojana.
Liitto vastaa jäsenten koulutuksellisiin tarpeisiin.
Liitto toimii jäsenistönsä kaksisuuntaisena informaatio- ja yhteisyökanavana.

Arvot

Uskomme, että:

  • laadukas vahinkotarkastustoiminta vaikuttaa merkittävästi korjaustoimintaan ja ympäristöön
  • puolueettomuuden takaamiseksi vahinkotarkastustoiminta on säilytettävä riippumattomana ajoneuvoalan kaupasta, korjaamotoiminnasta ja muusta vastaavasta ajoneuvoalaan liittyvästä kaupallisuudesta
  • asiakkaat hyötyvät vahinkotarkastustoiminnasta myös taloudellisesti

Miten teemme työmme:

  • Kehitämme jäsentemme asiakaspalveluvalmiuksia jotta tarkastustoiminnan tarvitsijat kokevat asioinnin miellyttävänä, joustavana ja oikeudenmukaisena.
  • Pidämme yllä ja kehitämme jäsentemme ammatillista asiantuntemusta.
  • Toimimme yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa toiminnan kehittämiseksi ja laadun ylläpitämiseksi.
  • Seuraamme alan kehitystä.

Tehtävä

  • Kannatamme vahinkotarkastustoiminnan järjestämistä yksityisen yritteliäisyyden pohjalta.
  • Parannamme kyseessä olevan yritteliäisyyden taloudellisia ja muita edellytyksiä.
  • Kehitämme vahinkotarkastustoiminnan teknistä suoristustasoa sekä käytännön laatua.

Hallitus

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja Ville Kivipelto toimii puheenjohtajana
p. 050 303 9979

Jäsenet

Antero Arola
Juha Petäjäjärvi
Kimmo Kärköinen
Jarmo Laitinen
Jarmo Mäkilaakso

Rahastonhoitaja

Juha Tuomisalo

 

Laskutusosoite

Yksityisten Vahinkotarkastajien Liitto Ry
c/o
PK-Laskenta Oy
Kalevanpuisto 30
28120 Pori
p. 02-6418500